Liderlik Gelişimi

Bir Rotaract kulübünün, üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri, yalnızca etkili birer lider yetiştirmeye değil, aynı zamanda bu yolla güçlü bir kulüp yapısını da oluşturmayı hedeflemelidir.

Bu alandaki önemli başlıklar şunlardır:

*  Toplum önünde konuşma yeteneğinin geliştirilmesi,
*  Rotaract`ı potansiyel üyelere daha etkili tanıtma etkinlikleri,
*  Üyeler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması,
 Hizmet projeleri ile ilgili sorumlulukların üyeler arasında dağıtımı,
*  Projelerin tanıtılması ve destek görmesi için medya araçlarının belirlenmesi,
*  Kulübün güçlenmesi için gerekli finansal kaynakların sağlanması,
 Proje başarısının değerlendirilmesi.