Rotaract'ın Amacı

Rotaract kulüpleri, tüm dünyada barışın ve uluslararası anlayışın gelişmesini hedefleyen evrensel çabanın bir parçasıdır. Bu çaba, toplum düzeyinde başlar ve sonu yoktur. Rotaractların Uluslararası Rotary (UR) ve Rotary Vakfı`nın bir çok olanağından yararlanabilirler. UR, Rotaract kulüplerinin gelişimi için yönetimsel destek sağlar.

1. Gençlerin mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek,
2. Yararlı her türlü uğraşı topluma hizmet fırsatı olarak değerlendirmek ve bunun gereğini kabul etmek,
3. Ahlaki standartları, liderlik niteliği ve mesleki sorumluluk olarak tanımak, uygulamak ve geliştirmek,
4. Toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarını, problemlerini ve fırsatlarını daha iyi öğrenmeyi ve anlamayı sağlamak,
5. Topluma daha iyi hizmet için bireysel ve grup çalışması olanakları sağlamak; insanlığa karşı uluslar arası iyi niyet ve anlayışı geliştirmek,
6. Toplumsal hizmeti yerine getirirken ırk, din, meslek farklılığı gözetmemek, din ve politikayı hizmet ideali olarak savunmama.